logo-kleur.png
1_wsp_tempoteam_postn...

Natalia Tatrai

“Toen we besloten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, hadden we eigenlijk geen idee hoe we dit goed moesten aanpakken. Als team merkten we wel meteen dat de mensen die bij ons kwamen werken, om een andere aanpak vroegen. Ik heb dit bij NLW groep aangekaart. Toevallig startte toen net de Harrie Helpt Training en ik besloot deze te volgen. Het was echt een supertraining! Omdat de trainer zelf een familielid had met een arbeidsbeperking, konden we veel ervaringen uitwisselen. Ik voelde me daardoor heel betrokken en heb geleerd anders te kijken naar mensen. Vooral de balanskaart, waarmee je snel inzicht krijgt in iemands gemoedstoestand, vond ik waardevol. De training heeft mij en mijn collega’s geholpen meer empathie te voelen voor elkaar.


Het is zó belangrijk dat het hele team begrijpt dat mensen met een arbeidsbeperking ook volwaardig kunnen meedraaien in ons bedrijf. Dat het mensen zijn met extra bagage, wil niet zeggen dat ze genegeerd mogen worden. Door samen te werken leren we op sociaal gebied veel van elkaar en dat draagt bij aan ieders persoonlijke ontwikkeling!”


“De training heeft mij en mijn collega’s geholpen meer empathie te voelen voor elkaar. ”

Warehouse Supervisor bij Ceva Logistics

Wanneer u als werkgever werk wilt bieden aan mensen die extra begeleiding nodig hebben, wilt u er natuurlijk voor zorgen dat de medewerker succesvol ingezet wordt. Maar wat wordt er eigenlijk van u en uw medewerkers verwacht? En wat heeft iemand met een arbeidsbeperking precies nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer? Hay Wilders (directeur bij ’t Raodhoes in Blerick), Funda Bagci (Senior Assembly bij Herbalife) en Natalia Tatrai (Warehouse Supervisor bij Ceva Logistics) volgden een Harrie-training; een tweedaagse training waarin ze werden opgeleid tot de ideale collega van iemand met een arbeidsbeperking. Harrie staat voor Hulpvaardig; Alert; Realistisch; Rustig; Instruerend en Eerlijk.

Goede begeleiding, heel gewoon

down-arrow-1.png

Scroll down

Hay, Funda en Natalia zijn ‘helemaal Harrie’

Hay, Funda en Natalia zijn ‘helemaal Harrie’

Over de training

De Harrie Helpt training is een tweedaagse training waarin de deelnemers worden opgeleid tot Harrie. Deze training is ontwikkeld voor mensen die als Harrie zullen gaan functioneren of die dit al doen. In deze training krijgen de deelnemers informatie, theorieën, praktijkvoorbeelden en tools die hen helpen bij het succesvol inzetten van de medewerker.

Daarnaast is er in de training ook veel ruimte om ervaringen, ideeën en oplossingen uit te wisselen. Relaties van het WSP, die medewerkers uit de banenafspraak of uit 'nieuw beschut' aan het werk hebben, kunnen kosteloos aan de Harrie training deelnemen.


Neem dan contact op met Sandra Yeardley, accountmanager WSP Noord-Limburg: s.yeardley@venlo.nl.


Hay Wilders

“Als directeur van ’t Raodhoes is geen dag is hetzelfde. Met een team van 20 vaste medewerkers en 13 oproepkrachten verzorgen we alles van uitvaarten, bruiloften en repetities tot vergaderingen, theaterstukken en personeelsfeesten. Er hebben regelmatig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons gewerkt en momenteel werkt er één dame hier in de keuken. Vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid, maar ook vanwege de bezettingsproblematiek heb ik de Harrie Helpt Training gevolgd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vind ik al mijn hele loopbaan belangrijk en ik heb gedurende mijn carrière ook al vele trainingen gehad. Vanuit sociaal oogpunt vind ik dat deze mensen een kans verdienen. Er is veel werk voor ze en het zijn vaak de meest vrolijke, collegiale en loyale werknemers die je maar kunt hebben.


Wat me bijbleef van deze training, is hoe belangrijk het is om niet alleen goed met de persoon in kwestie te communiceren, maar vooral ook met het hele team. Anders krijgt iemand in de ogen van het team misschien een aparte behandeling, terwijl het juist zo belangrijk is om begrip en respect te creëren voor elkaar. Ieder mens is verschillend en diversiteit op de werkvloer versterkt de groep als geheel. Ik zie mijn team als een harmonieorkest; als ik niet van ieder instrument iemand heb, heb ik geen mooie harmonie.”


“Ik zie mijn team als een harmonieorkest; als ik niet van ieder instrument iemand heb, heb ik geen mooie harmonie.”

Directeur ‘t Raodhoes

Funda Bagci

“Op onze afdeling zijn we verantwoordelijk voor het samenstellen, kitten en etiketteren van producten. We zijn doeners en houden van lekker doorwerken; hoe meer productie, hoe beter. In ons team werken dagelijks ongeveer zes mensen met een arbeidsbeperking. We merkten dat er verschillen waren en dat deze collega’s op hun eigen manier of tempo het werk oppakken. Ik wilde ze graag beter kunnen begeleiden en heb daarom de Harrie Helpt Training gevolgd. Het was een mooie training die voor iedereen goed zou zijn! Vooral de R van Realistisch is me bijgebleven: het is belangrijk om realistisch te blijven kijken naar iemands mogelijkheden en om realistische verwachtingen te hebben van elkaar. Het heeft me niet alleen meer begrip opgeleverd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar voor mensen in het algemeen. 


De huiswerkopdracht die ik meekreeg was het samen invullen van de balanskaart. Die draaide om de vraag: ‘Hoe kan ik aan jou zien of het goed, of juist minder goed met je gaat?’. Ik heb deze opdracht niet alleen met de medewerkers met een arbeidsbeperking uitgevoerd, maar met al mijn collega’s. Op mijn voorstel krijgen binnenkort ook andere teamleiders van Herbalife de Harrie Helpt Training. Immers, hoe meer mensen binnen ons bedrijf deze training hebben gehad, hoe beter de begeleiding is die we kunnen geven!”


“Het heeft me niet alleen meer begrip opgeleverd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar voor mensen in het algemeen.”

Senior Assembly bij Herbalife

Harrie training

project-management_1_...
1_wsp_tempoteam_postn...
down-arrow-1.png

Scroll down

Goede begeleiding, heel gewoon

logo-kleur.png

Wanneer u als werkgever werk wilt bieden aan mensen die extra begeleiding nodig hebben, wilt u er natuurlijk voor zorgen dat de medewerker succesvol ingezet wordt. Maar wat wordt er eigenlijk van u en uw medewerkers verwacht? En wat heeft iemand met een arbeidsbeperking precies nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer? Hay Wilders (directeur bij ’t Raodhoes in Blerick), Funda Bagci (Senior Assembly bij Herbalife) en Natalia Tatrai (Warehouse Supervisor bij Ceva Logistics) volgden een Harrie-training; een tweedaagse training waarin ze werden opgeleid tot de ideale collega van iemand met een arbeidsbeperking. Harrie staat voor Hulpvaardig; Alert; Realistisch; Rustig; Instruerend en Eerlijk.

Over de training

De Harrie Helpt training is een tweedaagse training waarin de deelnemers worden opgeleid tot Harrie. Deze training is ontwikkeld voor mensen die als Harrie zullen gaan functioneren of die dit al doen. In deze training krijgen de deelnemers informatie, theorieën, praktijkvoorbeelden en tools die hen helpen bij het succesvol inzetten van de medewerker.

Daarnaast is er in de training ook veel ruimte om ervaringen, ideeën en oplossingen uit te wisselen. Relaties van het WSP, die medewerkers uit de banenafspraak of uit 'nieuw beschut' aan het werk hebben, kunnen kosteloos aan de Harrie training deelnemen.


Hay, Funda en Natalia zijn ‘helemaal Harrie’

Hay, Funda en Natalia zijn ‘helemaal Harrie’

Neem dan contact op met Sandra Yeardley, accountmanager WSP Noord-Limburg: s.yeardley@venlo.nl.


Natalia Tatrai

“Toen we besloten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, hadden we eigenlijk geen idee hoe we dit goed moesten aanpakken. Als team merkten we wel meteen dat de mensen die bij ons kwamen werken, om een andere aanpak vroegen. Ik heb dit bij NLW groep aangekaart. Toevallig startte toen net de Harrie Helpt Training en ik besloot deze te volgen. Het was echt een supertraining! Omdat de trainer zelf een familielid had met een arbeidsbeperking, konden we veel ervaringen uitwisselen. Ik voelde me daardoor heel betrokken en heb geleerd anders te kijken naar mensen. Vooral de balanskaart, waarmee je snel inzicht krijgt in iemands gemoedstoestand, vond ik waardevol. De training heeft mij en mijn collega’s geholpen meer empathie te voelen voor elkaar.


Het is zó belangrijk dat het hele team begrijpt dat mensen met een arbeidsbeperking ook volwaardig kunnen meedraaien in ons bedrijf. Dat het mensen zijn met extra bagage, wil niet zeggen dat ze genegeerd mogen worden. Door samen te werken leren we op sociaal gebied veel van elkaar en dat draagt bij aan ieders persoonlijke ontwikkeling!”


“De training heeft mij en mijn collega’s geholpen meer empathie te voelen voor elkaar. ”

Warehouse Supervisor bij Ceva Logistics

Hay Wilders

“Als directeur van ’t Raodhoes is geen dag is hetzelfde. Met een team van 20 vaste medewerkers en 13 oproepkrachten verzorgen we alles van uitvaarten, bruiloften en repetities tot vergaderingen, theaterstukken en personeelsfeesten. Er hebben regelmatig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons gewerkt en momenteel werkt er één dame hier in de keuken. Vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid, maar ook vanwege de bezettingsproblematiek heb ik de Harrie Helpt Training gevolgd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vind ik al mijn hele loopbaan belangrijk en ik heb gedurende mijn carrière ook al vele trainingen gehad. Vanuit sociaal oogpunt vind ik dat deze mensen een kans verdienen. Er is veel werk voor ze en het zijn vaak de meest vrolijke, collegiale en loyale werknemers die je maar kunt hebben.


Wat me bijbleef van deze training, is hoe belangrijk het is om niet alleen goed met de persoon in kwestie te communiceren, maar vooral ook met het hele team. Anders krijgt iemand in de ogen van het team misschien een aparte behandeling, terwijl het juist zo belangrijk is om begrip en respect te creëren voor elkaar. Ieder mens is verschillend en diversiteit op de werkvloer versterkt de groep als geheel. Ik zie mijn team als een harmonieorkest; als ik niet van ieder instrument iemand heb, heb ik geen mooie harmonie.”


“Ik zie mijn team als een harmonieorkest; als ik niet van ieder instrument iemand heb, heb ik geen mooie harmonie.”

Directeur ‘t Raodhoes

Funda Bagci

“Op onze afdeling zijn we verantwoordelijk voor het samenstellen, kitten en etiketteren van producten. We zijn doeners en houden van lekker doorwerken; hoe meer productie, hoe beter. In ons team werken dagelijks ongeveer zes mensen met een arbeidsbeperking. We merkten dat er verschillen waren en dat deze collega’s op hun eigen manier of tempo het werk oppakken. Ik wilde ze graag beter kunnen begeleiden en heb daarom de Harrie Helpt Training gevolgd. Het was een mooie training die voor iedereen goed zou zijn! Vooral de R van Realistisch is me bijgebleven: het is belangrijk om realistisch te blijven kijken naar iemands mogelijkheden en om realistische verwachtingen te hebben van elkaar. Het heeft me niet alleen meer begrip opgeleverd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar voor mensen in het algemeen. 


De huiswerkopdracht die ik meekreeg was het samen invullen van de balanskaart. Die draaide om de vraag: ‘Hoe kan ik aan jou zien of het goed, of juist minder goed met je gaat?’. Ik heb deze opdracht niet alleen met de medewerkers met een arbeidsbeperking uitgevoerd, maar met al mijn collega’s. Op mijn voorstel krijgen binnenkort ook andere teamleiders van Herbalife de Harrie Helpt Training. Immers, hoe meer mensen binnen ons bedrijf deze training hebben gehad, hoe beter de begeleiding is die we kunnen geven!”


“Het heeft me niet alleen meer begrip opgeleverd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar voor mensen in het algemeen.”

Senior Assembly bij Herbalife

Harrie training

project-management_1_...